EN
RayClouds Photoelectric Technology Co.,Ltd.

소프트웨어

독립적 인 개발 소프트웨어에는 LuminanceAnalysis V1.0, RT-200 소프트웨어 V2.0, LCD 테스트 V2.0, BackLightTest V2.15 등이 포함됩니다.

LuminanceAnalysis V1.0
LuminanceAnalysis V1.0

색도계 소프트웨어 V2.0
Colorimeter software V2.0

BackLightTest V2.15
BackLightTest V2.15

접촉